Sunday, April 15, 2007

歌詞雜談 愛變了這世界襯衣?

這是1995年杜德偉先生舊作,填詞人陳少琪。其時陳少琪顛峰已過,出品的詞作中規中矩,驚喜不多。〈愛變了這世界襯衣〉一向是深宵節目的長青歌曲,聽了多年,由於聽時多處昏睡狀態,未能深究歌詞,至近日復活節長假期每每夜深人未睡,故腦筋轉動之下,嘗試咀嚼歌中意思。

不果。

無論從客觀看,還是抽象地看,「愛已變這世界襯衣」一句狗屁不通,根本不能令人聯想到什麼──除了一頭霧水。「霧水已變了這世界襯衣」尚可解,但即使加入無限感性或主觀詮釋,也不能理解「愛變了這世界襯衣」箇中意味,或構出一幅什麼樣的圖畫。

愛  變了這 世界  襯衣
抽象     抽象  實物

太抽象了。如果是「愛變了這地球襯衣」,尚可監粗解之;或,既然一樣東西變成了襯衣,那樣東西總得是實物吧。問題明顯出在「襯衣」上。字面來說,要將抽象意念轉化為實物,實在是宇宙諾貝爾獎的得獎大發現,上帝也不明白。同情地以修辭來說,襯衣顯然是比喻,比喻即係要人思考轉化(仲要係隱喻喎),但這個比喻是如此的新奇事,前無古人後無來者,讀者未能拿任何前作來參考,說「o拿,李白咁用過喎!」雖然,未用過的比喻,不表示是無效的比喻,但按前文後理,又看不出這句「愛變了這地球襯衣」有任何有效意思喎。

愛已變了這世界襯衣
哪裡有愛哪裡會有繽紛盛事(襯衣=繽紛盛事?) 沒有你仍不知
愛已變了這世界襯衣
哪裡有你哪裡會有玩意 (襯衣=玩意?) 地點不須介意

結果是,由於比喻是用簡單易明的詞彙引起聯想(不會有人用「鉬」作比喻掛),即使陳少琪用了人人都明的「襯衣」來作比喻,一時之間,或經過思考之後(如要經詳細思考,這已經是非常不高明的比喻),卻依然令人一頭霧水,還要比喻上再作比喻,直至不知所云,死而後已,是一個無效、不合格的比喻。

***

稍後,深宵節目主持播出哥哥張國榮的〈想你〉,填詞人小美,一句歌詞說「痴心像馬戲」,同樣令人不解,但緊接的下一句歌詞是「似小丑眼內希冀」,連用兩個明喻,而後一句又合理地作出解釋,歌中那個傻仔形象便甚為突出,此兩詞之間高手和低手的分野所在也。

2 comments:

Anonymous said...

愛已變了這世界襯衣 > 襯衣著上身,即係包住身體,即係引喻「愛包圍著整個世界」。

哪裡有愛哪裡會有繽紛盛事 > 呢個係 if a then b 唔係 a = b。
簡單講就係「有你在就有歡笑」,唔係「你就係歡笑」。

時隔十年,希望你既語文理解能力有進步,加油。

Anonymous said...

哈哈 呢篇文章加呢句comment真係made my day 多謝